Phương tiện v/c máy cắt tự động: ?? ??̛ ?? ??̛ ???? ??̀? ???????
Vì là phương tiện v/c chuyên dùng nên có những đặc biệt lưu ý riêng như sau:
1. Thời gian giao hàng: Sẽ bị chậm hơn thời gian giao máy khâu hay các loại máy sử dụng loại cont thông thường.
Xe mooc ??̂̀? ???? ??̀? ???̛?̛́? ??̛̀ ?-?? ???̀?. Thêm thời gian v/c từ cảng về hải phòng 7 ngày là 17 ngày.
2. Thời gian quá cảng: 3 ???̀? ???̂̃? ???́. Trong 3 ngày cần hoàn thành xong thủ tục nhập khẩu và lấy hàng ra khỏi cảng.
Chậm trễ sẽ bị thu phí lũy tiến theo bảng giá quy định.
Khách hàng có thể để lại email hoặc phương thức liên hệ để nhận bảng phí tham khảo.
https://yinengtech.vn/vi/lien-he/